تنظیم ساعت اسلو

چگونه ساعت خود راتنظیم کنیم؟

با توجه به تک عقربه ای بودن تنظیم زمان بسیار ساده است، تاج ساعت را بیرون بکشید (دو بار تقه رو حس کنید) سپس عقربه رو برای زمان مناسب تنظیم کنید.

فراموش نکنید که باید دوباره تاج را به محل قبلی برگردانید و آن را لاک کنید تا هم چنان خاصیت ضد آب بودن آن محفوظبماند در غیر اینصورت ممکن است آب بداخل آن نفوذ کند.
سبد خرید شما خالی است!