نحوه خواندن ساعت اسلو


چگونه ساعت تک عقربه ای SLOW  را بخوانیم؟

در روزهای اول شاید داشتن یک ساعت تنها با یک عقربه کمی برای شما غیر عادی باشد، اما خوش حال باشید چون بزودی با آن خو گرفته و از این روش ساده و طبیعی تربرای  نشان دادن زمان لذت خواهید برد. تنها با یک نگاه کوتاه به ساعت متوجه خواهید شد که در چه بازه زمانی از روز قرار دارید و با یک نگاه معمولی زمان دقیق رو متوجه خواهید شد.


درساعت های برند SLOW، صفحه ساعت به صورت 24 ساعته در دستان شماست، و بین هر ساعت به 4 ربع (15 دقیقه) تقسیم شده است. خط اول 15 دقیقه، خط دوم 30 دقیقه و خط سوم 45 دقیقه. به نظر ما همین تقسیم ها برای دانستن زمان زندگی  کافی است. گرچه می توانید دقیق تر نیز زمان را از روی ساعت های SLOW  بخوانید.

سبد خرید شما خالی است!