لیست نمایندگی ها

دفتر مرکزی ایراتک

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان شهید همایی (16 متری اول سابق)، کوچه یازدهم، پلاک 24، واحد 2

تلفن: 22500904 - 021 دورنگار: 89787075 - 021
پست الکترونیک  :  info@slow-watches.ir  


"در حال حاضر شرکت ایراتک نماینده رسمی نداشته و به صورت آزمایشی با برخی از فروشندگان و بازاریابان مشغول به کار است تا پس از بررسی کلیه درخواست ها و مونیتور کردن واجدین شرایط نمایندگان رسمی خود را انتخاب و متعاقبا اعلام نماید."


سبد خرید شما خالی است!